Καλως ορίσατε στον ιστότοπο του
Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης
Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης - Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Ε.Α. Ι.Σ.Θ.)


Όργανα Διοικήσεως

Το Ταμείο διοικείται από τους εξής φορείς:


Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση των Ασφαλισμένων είναι το ανώτατο όργανο του Ταμείου και έχει συνοπτικά τις ακόλουθες αρμοδιότητες:


Διοικητικό Συμβούλιο

Το Ταμείο διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (πρόεδρος, αντιπρόεδρος, γραμματέας, ταμίας και τρία μέλη) με τετραετή θητεία. Το Δ.Σ. μεριμνά για τα εξής:
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Βιογραφικό Σημείωμα
Μέγας Ιωάννης Πρόεδρος Προβολή
Θεοδωρίδης Θεόδωρος Αντιπρόεδρος Προβολή
Λάλλας Αιμίλιος Γραμματέας Προβολή
Τσακιρίδης Κοσμάς Ταμίας Προβολή
Ζαχαριάδης Διογένης Μέλος Προβολή

Επενδυτική Επιτροπή

Το Δ.Σ. του Ταμείο διορίζει Επενδυτική Επιτροπή, η οποία έχει τις εξής ευθύνες:
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Βιογραφικό Σημείωμα
Ανθρωπέλος Μιχάλης Πρόεδρος Προβολή
Σίμου Χαράλαμπος Μέλος Προβολή
Ορδούδης Τριαντάφυλλος Μέλος Προβολή

Περισσότερες σχετικές πληροφορίες, βρίσκονται στα άρθρα 8 έως και 18 του Καταστατικού του Ταμείου.
Γρήγορες Επιλογές

Οργανόγραμμα

Στοιχεία Επικοινωνίας-Οργανόγραμμα

Καταστατικό

Επικοινωνία ΤΕΑ ΙΣΘ ΝΠΙΔ

Τηλέφωνο Επικοινωνίας
2310 402 024

Γενική Διεύθυνση
Δρ. Χρυσανθοπούλου Ξένια
     teaisth@opf.gr
     698 140 2024

Εξυπηρέτηση Μελών
κα Πηλαβάκη Ελένη
     teaisth-pilavaki@opf.gr
κ. Ξανθόπουλος Παύλος
     teaisth-xanthopoulos@opf.gr
κ. Kαλπαξίδης Γιώργος
     teaisth-kalpaxidis@opf.gr
κα Mπερμπέρη Χρύσα
     teaisth_cs@opf.gr