Καλως ορίσατε στον ιστότοπο του
Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης
Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης - Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Ε.Α. Ι.Σ.Θ.)


Η ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α εισηγείται στην Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2018-10-11

Η Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α) εισηγείται ως άμεσα ενδιαφερόμενο μέρος στην Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που συστήθηκε με την 20921 / Δ1.7263 / 27.04.2018 υπουργική απόφαση, καταθέτοντας τις δικές της προτάσεις. Οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται με βασικό σκοπό την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2341/2016 στο εθνικό δίκαιο. Η Οδηγία αυτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αφορά τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών. Σε επόμενο post θα δημοσιεύσουμε και τις προτάσεις της Ένωσης. Την Κοινοτική Οδηγία 2341/2016 μπορείτε να την βρείτε στο ακόλουθο link:

LINK..... Επιστροφή στις Ανακοινώσεις .....