Καλως ορίσατε στον ιστότοπο του
Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης
Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης - Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Ε.Α. Ι.Σ.Θ.)


ΤΟ Τ.Ε.Α. Ι.Σ.Θ. (ΔΡ. ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ) ΜΕΤΕΧΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α 2018-10-11

Από την συνεδρίαση του Ιουλίου του Δ.Σ της ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α («Ελληνικής Ένωσης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης») στην Αθήνα, στα γραφεία του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Τ.Ε.Α.-Σ.Ο.Ε.Λ.), εν δυνάμει μέλους της Ένωσης μετά την ολοκλήρωση των αναγκαίων καταστατικών διαδικασιών. Τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. καλωσόρισε ο Πρόεδρος του ΤΕΑ-Σ.Ο.Ε.Λ. κος Χαρίλαος Αλαμάνος ο οποίος εξήρε την πρωτοβουλία για τη σύσταση της Ένωσης και υποσχέθηκε αμέριστη συμπαράσταση σε υλικοτεχνική υποδομή εκ μέρους του φορέα του.

 

Αρχεία:..... Επιστροφή στις Ανακοινώσεις .....