Καλως ορίσατε στον ιστότοπο του
Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης
Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης - Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Ε.Α. Ι.Σ.Θ.)


Επιστολή Προέδρου ΔΣ. κ.Μέγα Γιάννη, προς τα μέλη του του ΤΕΑ ΙΣΘ: 1ο έτος λειτουργίας 2019-01-10


Συνέντευξη του Προέδρου της Επενδυτικής Επιτροπής του ΤΕΑ ΙΣΘ ΝΠΙΔ 2018-12-21


Δελτίο Τύπου 21.12.2018 2018-12-21


ΠΟΛ.1227/2018 Φορολογική μεταχείριση εισφορών υπέρ Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης 2018-12-20


Ετήσια Συνάντηση Μελών του Ταμείου 12/12/2018 2018-12-07


14th International Conference 2018-11-28


Τρέχουσα Επενδυτική Πολιτική 2018-11-21


Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης ΙΣΘ: Μια ιδέα που έγινε πράξη για να διασφαλίσει το μέλλον των ασφαλισμένων 2018-10-25


Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) – Υψηλές Αποδόσεις Κεφαλαίων 2018-10-25


ΤΟ Τ.Ε.Α. Ι.Σ.Θ. (ΔΡ. ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ) ΜΕΤΕΧΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α 2018-10-11